Van 20 maart tot 29 augustus 2010 toont het Amsterdams Historisch Museum The Hoerengracht van Edward Kienholz (1927–1994) en Nancy Reddin Kienholz (1943). Dit zal de eerste keer zijn dat dit kunstwerk van meer dan 14 meter lang, 4 meter breed en 3 meter hoog in Nederland te zien zal zijn. Van november 2009 tot februari 2010 trok The Hoerengracht zeer veel bezoekers in de National Gallery in Londen.

Het Amerikaanse kunstenaarsechtpaar Edward Kienholz  en Nancy Kienholz Reddin werkte in de jaren ’80 in Berlijn. Daar maakten zij, op basis van onderzoek op de Amsterdamse Wallen, één van hun grootste kunstwerken tot dan toe: een uitsnede en interpretatie van de beroemde, Amsterdamse rosse buurt. The Hoerengracht is als het ware de Wallen kunstzinnig samengebald in één straat.

De komst van The Hoerengracht naar Amsterdam is voor het Amsterdams Historisch Museum aanleiding om een presentatie te maken met als uitgangspunt de recente ontwikkelingen in de rosse buurt. Het in 2007 gestarte Coalitieproject 1012 heeft als doel het terugdringen van vrouwenhandel en witwaspraktijken door onder andere het verminderen van het aantal raambordelen en het veranderen van de sfeer en uitstraling van het wallengebied.

‘What is Amsterdam doing with its Red Light District?’ vroeg Nancy Kienholz  toen ze in 2009 na jaren weer in Amsterdam kwam. Ze sprak over de huidige situatie op de Wallen met bestuurders, politici, exploitanten, prostituees en kunstenaars. In de expositie zijn deze interviews te zien, afwisselend met een korte documentaire over het maken van The Hoerengracht.

De tentoonstelling biedt visies van verschillende (internationale) kunstenaars op het  typisch Amsterdamse verschijnsel raamprostitutie. Naast The Hoerengracht van Ed en Nancy Kienholz is werk te zien van kunstenaars zoals Marina Abramovic, Marieken Verheyen  en Philippe Vogelenzang en Majid Karrouch die raamprostitutie als thema voor hun werk kozen. In het verleden heeft Amsterdam wel vaker geprobeerd prostitutie van bepaalde plekken in de stad te verbannen, maar nooit eerder met hulp van kunstenaars en ontwerpers. De afgelopen jaren werkten kunstenaars, sieraadontwerpers en modeontwerpers in de door woningbouwverenigingen aangekochte voormalige peeskamers, temidden van prostituees en klanten. Redlight Fashion was de eerste, daarna volgden Red Light Design en Red Light Art. Dit werk reflecteert soms direct op de omgeving waarin het gemaakt werd, zoals het werk van Laurence Aëgerter, die de toekomstmogelijkheden van een raambordeel onderzocht. Sieradenontwerper Ted Noten is een van de kunstenaars van Redlight Design.

Het AHM wil met deze tentoonstelling, in de geest van Edward en Nancy Kienholz, samenleving en kunst met elkaar verbinden, ruimte bieden voor reflectie en een plek zijn voor discussie tussen verschillende groepen mensen. Gedurende de tentoonstelling worden er allerlei evenementen georganiseerd waarover u op deze website meer informatie kunt vinden.